Hoe vaak hebben we deze mantra niet gehoord? Geldgebrek en budget lijken in het algemeen onlosmakelijk verbonden aan werken met stichtingen. Is dit uitgangspunt wel realistisch? Het is een belangrijke vraag want er zijn wel 150.000 stichtingen in Nederland. Elke fotograaf en andere creatief krijgt ermee te maken. Denk aan veel betaald voetbalclubs, ziekenhuizen, musea, culturele en zorginstellingen.

Kort het belangrijkste over de stichting. Het is een organisatie die erop is gericht een bepaald doel te bereiken. Een stichting mag, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, wel winst maken. De uitkering moet een ideëele of sociale strekking hebben.  Er zijn stichtingen met tientallen miljoenen of zelfs miljarden in de kas.

Geld wordt opgehaald voornamelijk via donaties en testamenten. Een stichting heeft bestuurders en kan werknemers hebben en deze kunnen allemaal een behoorlijk salaris genieten. Winst mag niet worden uitgekeerd aan bestuurders.

Natuurlijk zijn er ook veel kleine stichtingen met voornamelijk vrijwilligers. Deze moeten hard werken om de stichting in leven te houden. Dat is ook meteen deel van de oorzaak waarom vaak een beroep wordt gedaan op leveranciers om tegen gereduceerd of nultarief te werken. En helaas spelen veel grote en kapitaalkrachtiger stichtingen in op dit imago van ‘klein budget’.

Passende fotografie is cruciaal voor het succes en de continuïteit van de stichting. Groot én klein. Beeld illustreert de noodzaak tot doneren. En zonder donaties geen stichting. En hoe beter de fotografie hoe inspirerender de oproep en hoe hoger en frequenter de donaties. Daarom mag fotografie nooit een sluitpost zijn in het budget van welke stichting dan ook. Dit is niet in het belang van de fotograaf, maar van de stichting.

Een uitzondering hierop is als de leverancier van een professionele dienst zelf écht en uit het hart vrijwilligerswerk wil doen voor die stichting. Dat is uiteraard aan te moedigen.

Wat we echter zien is dat er een soort basisangst bestaat bij veel fotografen en creatieven bij het maken van de offerte. Het uitgangspunt en de verwachting zijn veelal gebrek aan budget omdat dit nu eenmaal kleeft aan werken met stichtingen. En offertes zijn bij voorbaat al te hoog. Dus houden fotografen ze meestal laag. Of verlagen ze de offerte nadat ze horen dat er weinig budget is.

Keer het om.  Maak als fotograaf of andere creatief altijd een goede en eerlijke offerte gebaseerd op ervaring en expertise. En laat zien dat jouw dienst geen kosten zijn maar een investering is meer oplevert dan deze kost. Want dat is namelijk het uiteindelijke doel van de fotografie: ondersteunen van marketing en fondswerving. Dat er twee partijen zijn die hard samenwerken om de stichting succesvoller te maken. En dat kan niet als de fotograaf om de verkeerde reden wordt benadeeld door te laten werken voor een te lage prijs.

Het is dan ook begrijpelijk dat daardoor regelmatig ondermaats werk ontstaat. Op onbewust niveau kan het zijn dat er minder wordt gepresteerd. Dat is ook niet gek als er acht uur uit de naad wordt gewerkt gevolgd door een dag beeldbewerking voor een veel te lage prijs. Daar heeft dus niet alleen de fotograaf maar vooral de stichting last van. Met dit omdenken zul je dus vooral zelf als creatief moeten beginnen. Dat de stichting  gediend is met het betalen van een eerlijke prijs gebaseerd op uitkomst en resultaat. En niet door het aandringen op een lage of zo laag mogelijke prijs.

De angst dat een andere fotograaf het wel doet voor de lage prijs mag geen reden zijn om niet vast te houden aan jouw tarief. Weersta de verleiding om toe te geven aan de prijsdruk anders blijft de mantra – ‘geen budget’ – bestaan.