Van meten naar monetariseren (deel 2 van 3)

In het eerste deel van dit interview sprak ik met Volkert Engelsman, CEO van Eosta. De centrale gedachte is dat afwentelen van maatschappelijke kosten van ons voedsel niet langer ten koste van onze kinderen kan gaan. Met zijn bedrijf laat hij vier M’s op duurzaamheid los: Meten, Managen, verMarkten en Monetarisaren.

De vier M’s: Meten, Managen, verMarkten en Monetarisaren en de nieuwe verlies- en winstrekening.

Deze zijn allemaal even belangrijk. Meten is weten. Vervolgens stel je samen met ketenpartners verbeterdoelen op en begint het Managen van verduurzaming. Dat is altijd een reis, nooit iets statisch. Logisch dat op een gegeven moment de onvermijdelijke verMarktingsvraag naar boven komt: ‘hoe kan ik groen worden als ik rood sta’ Sociale- of ecosysteemdiensten verzilveren in de markt is de grote uitdaging. Zeker zolang we nog in een ongelijk speelveld opereren waarin de vervuiler wegkomt met een concurrentievoordeel.  De vierde M van Monetarisatie helpt om de perverse prikkel te adresseren die uitgaat van een korte termijn winstdefinitie die maatschappelijke kosten negeert.

Engelsman constateert dat dit vraagstuk lang in handen is geweest van een beperkte groep koplopers maar het begint nu uit die bewustzijnselite te breken en in te dalen in het dna van de markt en de financiële wereld. Inmiddels voert De Nederlandse Bank (DNB) klimaatstresstests door op banken en institutionele beleggers om een risico inschatting te kunnen maken van toekomstige winstgevendheid. Na aftrek van klimaatschade zakt de oorspronkelijke winst van 1.000 dan bijvoorbeeld naar 700 euro. Onduurzaam gedrag vormt een risico dat steeds meer meegenomen gaat worden in de financieringscriteria zoals de Risk Adjusted Return On Capital parameters RAROC’s).

De kluit belazeren dat gaat niet meer

Deze vierde M (Monetariseren) begint steeds belangrijker te worden. De kluit belazeren,het afwentelen van maatschappelijke schade op je kinderen gaat niet meer. Biodiversiteit staat fors onder druk en het is nog maar de vraag of onze kinderen die afgewentelde rekening ooit kunnen betalen. Er is niets mis met winst maar dan niet ten koste van people en planet.’  Eosta is koploper door een compleet nieuwe verlies- en winstrekening te produceren waarin we ook verantwoording afleggen over het gebruik van natuurlijk en sociaal kapitaal.

Maar hoe creëer je in die vermarkting nou financiële waarde voor de boer, zodat het niet van zijn spaarcenten hoeft te komen, en hij het gewoon in de markt terugkrijgt. Om te beginnen betaalt de markt een meerprijs voor bio. Aanvullend voeren we marketing campagnes voor gezondheid, biodiversiteit of zoals een tijdje terug voor bodemvruchtbaarheid. Dat genereert aanvullende meerwaarde in de markt waarmee we de ecosysteemdiensten van onze leveranciers kunnen belonen. Dat lukt je natuurlijk niet in je eentje. Onze Save Our Soils campagne en onze True Cost Accounting campagne zijn goede voorbeelden van nauwe samenwerking met onze ketenpartners en vele anderen waaronder VN partijen, NGO’s, onderzoekers, accountancies. Daaruit ontstonden slimme co-creaties die de aandacht hebben weten te trekken. Hierdoor hebben ook mensen als Julia Roberts, de Dalai Lama en Maxima zich achter ons geschaard.

Inmiddels is klimaatschade niet meer iets van alleen de toekomst. Ook vandaag de dag worden we er natuurlijk al volop mee geconfronteerd. Verwoestende bosbranden in Australië, opdrogende landbouwgronden in het Midden Oosten, Syrie, sub Sahara Afrika. Met alle migratiegevolgen van dien. De huidige vluchtelingenstroom is nog maar kinderspel vergeleken bij wat er nog gaat komen.

Behalve mangoclub zijn we ook laboratory of change

Tijd om netjes te gaan rekenen. Tijd voor laboratories of change die winst opnieuw gaan definieren, criteria voor een gelijker speelveld in de markt opstellen. Daar heb je het leiderschap van pioniers, koplopers, first movers voor nodig. Verandering zal altijd blijven uitgaan vanuit een trendsettende minderheid, al dan niet academisch geschoold. Noblesse oblige.. Mensen met een verantwoordelijkheidsbesef die proof of concept leveren zodat anderen het kunnen opschalen.

Dream dance deliver

Er zijn altijd wel obstakels; ‘ik zou wel willen, maar ‘de concurrent’, of ‘de overheid’, of ‘de Chinezen’… Het grootste obstakel zit in jezelf. Dream dance deliver is dus onze slogan. Wees eerlijk naar jezelf en de zaken waar je achter kunt staan, Dream. Ga op zoek naar lotsmaten die iets vergelijkbaars willen, Dance. En don’t knock on closed doors. Als die deur dicht blijft vooral gewoon doorgaan. Er gaat altijd ergens anders wel een deur open. Voordat je het weet zit je midden in een coalition of the willing die het verschil maakt, Deliver. Wat hielp bij de start van Eosta is een goede Amerikaanse eigenschap: start walking and then take it to the next level. Gewoon beginnen, niet teveel op voorhand willen uitdokteren. Gebruik de inspiratie van de reis. Voor in de verte vermoedde obstakels blijken vaak oplossingen te zijn die je pas ziet als je dichterbij komt. .