Semiotiek of semiologie is de studie naar en het gebruik van door de mens gebruikte tekens. Een teken kan zijn een tekening, een foto, een grafiek of elk ander symbool met betekenis. En dat teken helpt dan weer met de communicatie van een boodschap. Zelfs in bovenstaande foto hebben ogenschijnlijk betekenisloze verkeersborden betekenis. De kunstenaar heeft een boodschap die nieuwsgierig maakt. Wat is dit? Het roept vragen op.

Een foto kan ook de vertaling of illustratie zijn van een proces, een metafoor, een symbool of een uitleg van een boodschap.

Een symbool beinvloedt cultuur, mindset, mening en gedrag. Zo zorgt een verkeersbord ervoor dat we ons (meestal) op een bepaalde manier gedragen. Een foto met betekenis kan hetzelfde doen.

E-mails met een toepasselijk beeld hebben een open rate van minimaal 5% hoger dan mails zonder foto. Dat komt omdat wij heel visueel zijn ingesteld. Een foto wordt in een fractie van een seconde gescand. Op basis van de eerste indruk wordt besloten of we doorklikken of niet. Dat doet niet ons bewustzijn, dat gebeurt op een veel dieper niveau.

Bloggers die mooie of sprekende foto’s toevoegen, die nieuwsgierig maken, hebben een 5% hogere kans dat hun artikel wordt gelezen. 5% Lijkt weinig maar als je een mailinglijst van duizend hebt, zijn dat vijftig mensen die jouw boodschap lezen. Voorwaarde is wel dat er een verband is tussen foto en tekst. En dat het artikel waardevol is. Anders is het een trucje en val je uiteindelijk door de mand.